หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

 เข้าสู่ระบบ :
E-mail:
Password:
  ลืมรหัสผ่าน

 ลงทะเบียนสมัครสมาชิก  
ครู
นักเรียน

 ข่าวประชาสัมพันธ์ :
21/ส.ค./2555
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่ว...
อ่านต่อ >>

  หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
About Us
เนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภท Learning Object เป็นที่ยอมรับและพัฒนากันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคุณลักษณะของสื่อประเภท Learning Object มีเนื้อหา กิจกรร และการนำเสนอที่เหมาะสมกับผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยครูและผู้เรียน สามารถตัดสินใจเลือกสื่อที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของตนเองได้
Learning Object สำหรับครูและนักเรียน เป็นสื่อที่สามารถนำไปใช้ผสมผสานกับการเรียนรู้ได้ในรูปแบบต่างๆ ทำให้ผู้ใช้งานพัฒนา สืบเสาะ ค้นหา แก้ปัญหา เนื่องจากสื่อ Learning Object มีการนำกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการประเมินผลของผู้เรียน และยังมี feedback โต้ตอบกับผู้เรียน สามารถนำไปใช้งานได้ในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในห้องเรียน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงพิจารณาเห็นควรจัดหาสื่อดิจิทัล Learning Object เพื่อใช้เป็นสื่อในการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมประสิทธิภาพกาเรียนรู้ของครูและนักเรียน โดยคัดสรรสื่อดิจิทัล Learning Object ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ป.4-6 และมัธยมศึกษา ม.1-3 ซึ่งจัดทำในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียน
 
VDO สอนครู VDO สอนนักเรียน คู่มือการใช้งาน สำหรับครู คู่มือการใช้งาน สำหรับนักเรียน
VDO สอนครู VDO สอนนักเรียน คู่มือการใช้งานสำหรับครู คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน

 
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าว | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา
บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2622-2477 โทรสาร 0-2622-1191